Regeneracja FAP/DPF, Katalizatory

REGENARACJA FILTRÓW DPF/FAP SCR i KATALIZATORÓW metodą wodną hydrodynamiczną na urządzeniu: X-ton DPF MASTER FLASH PROFESSIONAL PLUS ™

Dostarczony filtr jest wstępnie weryfikowany kamerą endoskopową pod kątem pęknięć, nadtopień wypaleń.

Etapy procesu czyszczenia:

  1. Pomiar zanieczyszczenia w środowisku suchym
  2. Pomiar przeciwciśnienia, wykonywany jeszcze przed czyszczeniem hydrodynamicznym filtra. Do każdego filtra klient otrzymuje protokół z pomiaru przed czyszczeniem.
  3. Zasadnicze czyszczenie hydrodynamiczne filtra z dodatkiem specjalistycznej dedykowanej chemii. Czyszczenie wykonywane jest w dwóch kierunkach w kilku cyklach do momentu uzyskania prawidłowych parametrów przepływu przez filtr.

Filtr przed demontażem z urządzenia jest suszony w paru cyklach.

Do każdego zregenerowanego filtra dołączany jest wydruk protokołu z pomiarem przepływu przed czyszczeniem i po czyszczeniu.